PROFILI I VIZITORIT
℘ Institucione dhe autoritete shtetërore te ftuara ne takimet B2B & B2G me qëllimin e dyfaqshëm për te vëzhguar nga afër produkte dhe teknologji te vlefshme për te aparatin shtetëror, por edhe për te furnizuar pjesëmarrësit me informacionet e nevojshme te ftuar ne takimet B2G dhe mbledhjet "think tank" mbi çështje me interes të përgjithshëm publik;

℘ Blerës te drejtpërdrejtë, përfaqësues te kompanive shqiptare për produkte dhe teknologji ndërkombëtare;

℘ Përfaqësues te kompanive ndërkombëtare ofruese te mundshme te shërbimeve, pajimevesistemeve te informatikës te cilët përmes Expo-Convention tatojnë tregun shqiptar dhe mundësitë reale për të ndërvepruar;

℘ Media Kombëtare dhe Ndërkombëtare e specializuar dhe sipas akreditimeve përkatëse: Commando Magazine, ArmyRecognition.