PROFILI I EKSPOZUESIT
℘ Ministria e Brendshme dhe Institucionet e Sigurise ne vartesi;

℘ Drejtoria e Pergjithshme e Policise dhe Drejtorite e ndervarura: Siguria Publike; Hetimi i Krimeve; Kufiri dhe Migracioni; Drejtoria e Policise Rrugore; Forcat Speciale dhe Forcat e Nderhyrjes se Shpejte; Emergjencat Civile;

℘ Garda e Republikes, misioni i saj, nevojat per pajime e teknologji.

℘ Kompani te licencuara ne import-eksport te mallrave dhe teknologjive të sigurise;

℘ Partnere dhe Organizata nderkombetare qe mbeshtesin Shqiperine ne çeshtjet e

℘ Sigurise dhe mbrojtjes;

℘ Agjenci te Ruajtjes Fizike, operatore private;

℘ Sisteme kompjuterike, software dhe hardware, baza te dhenash;

℘ Kompani te prodhimit te armatimeve, pajisje per policine, senjalistike;

℘ Pajime dhe veshje per Forcat e ruajtjes se Rendit etj;

℘ Kompani ne sektorin e ruajtjes ne Aeroporte, Porte dhe pika kufitare;

℘ Kompani te specializuara ne prodhimin e pajisjeve te nderlidhjes, pergjimit, gjurmimit etj;

℘ Kompani te spikatura ne fushën e IT dhe teknologjisë së informacionit;

℘ Institucione nderkombetare qe bashkepunojne aktualisht me Ministrise e Puneve te Brendshme: PAMECA, ICITAP, OSBE, Institucionet Shteterore rregullatore te sektorit te Sigurise dhe Mbrojtes: AKSHE; DSIK.

℘ Kompani multinacionale ne sektorin e mbrojtjes dhe sigurise, import-eksport i mallrave ushtarake dhe ato me perdorim te dyfishte;

℘ Ministria e Ekonomise, Ministria e Inovacionit; Ministria e Jashtme; Ministria e Integrimit Ministria e Financave, perfshire Drejtorine e Doganave; Drejtorine e 5 / 6 Tatimeve; Institucionet e lidhura me krimin ekonomik, krimin kibernetik, ruajtjen e te dhenave shteterore te sigurise se larte;

℘Ministrite homologe dhe Institucionet shteterore te vendeve te Rajonit dhe vendeve te ftuara;

℘ Bashkia e Tiranës dhe institucione te pushteti lokal;