PIKETAT SEKTORIALE TE EKSPOZITËS:
℘ Mbrojtja e të dhënave dhe dokumente të sigurisë së lartë

℘ Sistemet e Ndërlidhjes dhe Informacionit;

℘ Inteligjenca industriale dhe lufta kundër krimit ekonomik;

℘ Siguria dhe Ruajtja e Rendit Publik;

℘ Lufta kundër trafikut dhe krimit të organizuar;

℘ Siguria dhe ruajtja urbane – Siguria e Transportit; Siguria e hapësirave publike

℘ Siguria në aeroporte, porte dhe pika kufitare;

℘ Siguria, kontrolli dhe menaxhimi i kufijve;

℘ Siguria kibernetike

℘ Lufta kundër terrorizmit

℘ Siguria e energjise, naftës dhe gazit

℘ Emergjencat civile