AVANTAZHET E PJESËMARRJES
℘ Përmes prezantimit në kete eveniment Ministria e Punëve të Brendshme krijon një vizion të gjerë në lidhje me nevojat e saj duke qenë të prekshme në një ekspozite kendgjere, pajime dhe teknologji, armatime, mjete komunikimi, automjete, uniforma;
℘Përmes prezantimit në Ekspozitën mbi Sigurinë, Policinë dhe Luftën kundër Terrorit, Ministria e Punëve të Brendshme krijon një vizion të gjerë në lidhje me nevojat e saj duke qenë të prekshme në një ekspozite kendgjere, pajime dhe teknologji, armatime, mjete komunikimi, automjete, uniforma; përzgjedh drejtperdrejt produktet qe i nevojiten dhe negocion me vendimmarres te dedikuar;
℘ Shihet e plotësuar nevoja për të parë qartë mbi burimet e veta njerëzore dhe intelektuale përmes organizimit të konferencave edukative, seminareve apo trajnimeve të ndërsjella “fuqi dhe art i strategjisë”;
℘ Duke njohur nevojshmerine e komunikimit dhe mediatizimit te pranise se Ministrise se Brendshme, krahas siperfaqes se ekspozimit do te parashikohej nje program me evente te pranevena organizuar me partnere nderkombetare te cilet kane mbeshtetur Ministrine ne hartimin e paketave ligjore apo te tjera ndermarrje strategjike si: PAMECA, ICITAP, OSBE etj.