GJITHPËRFSHIRJA GJEOGRAFIKE:
Ekspozita mbi Sigurinë, Policinë dhe Luftën kundër Terrorit u drejtohet si Institucioneve vendase te Sigurise dhe kompanive qe operojne ne tregun e brendshem ashtu dhe ne nje kendveshtrim me te gjere tregut te Ballkanit Perendimor, vendeve me te cilat Shqiperia ndan si ngjashmerine gjeografike ashtu dhe te njejtat ritme zhvillimi: Kroacia, Bosnje Hercegovina, Mali i Zi, Kosova, Sllovenia, Serbia.

℘ Nderkaq, pervoja nga partneret e perhershem me shembuj konkrete te demokracive e zhvillimit te konsoliduar si Italia, Greqia, Turqia etj, do te pershfaqet nepermjet pjesemarrjes se industrive dhe te rejave teknologjike, po aq sa dhe permes Institucioneve homologe te Ministrise se Brendshme.