FORMULA E EKSPOZITËS
Formula e Eventit do të zbërthehej në një ballafaqim politikash, këmbim informacioni e të rejash teknologjike, zbardhje të nevojave për mjete e burime në sektoret e Sigurisë, përmes pjesëmarrjes në një ekspozim e forum të përbashkët ndërkombëtar.
℘ Ministria e Brendshme gjen mundesine per te shfaqur kapacitetin dhe burimet e saj, teksa shkemben informacione dhe ballafaqohet me nevojat konkrete ne pajime dhe teknologji, perballe kompanive nderkombetare qe ekspozojne produkte dhe sherbime inovative apo vizitorin e specializuar profesionist;
℘ Ministria gjen po ashtu të zbatuar nevojshmërinë per t’u ballafaquar dhe informuar publikun e pergjithshem per nismat dhe politikat e saj ne dobi te qytetarit, po aq sa dhe permbush nevojen per transparence dhe informim te publikut, perafrim me publikun e thjeshte, tryeze e hapur me mediat etj.