Ekspozita mbi Sigurinë, Policinë dhe Luftën kundër Terrorit
23-26 Nëntor, 2017 / Pallati i Kongreseve
Ekspozita mbi Sigurinë, Policinë dhe Luftën kundër Terrorit, është evenimenti formuluar për të qenë mjet themelor i marketingut për institucionet e sigurisë dhe kompanitë shqiptare dhe ndërkombëtare që veprojnë ne fushën e sigurisë, për t'i fuqizuar ato me informacione te vlefshme mbi te rejat teknologjike, ballafaqim kerkesash dhe nevojash nga ana e Insititucioneve te Sigurise me ofertat e kompanive prodhuese, te rejat makro ekonomike dhe legjislative qe përkojnë me inovacionin teknologjik (ndikimi në treg i Ligjit për Armët, rregullimi i import-eksportit të mallrave ushtarake dhe atyre me përdorim të dyfishtë, licencimi i Poligoneve të para private, lufta gjithëpërfshirëse kundër terrorizmit). Ekspozita Ndërkombëtare mbi Sigurinë, organizohet me qëllimin parësor të të qenit një vlerë e shtuar për vetë Shqipërinë, duke u ndalur në sektorë siç është ai i sigurisë, të cilët e shohin vendin tonë globalisht të gjithëpërfshirë. Janë përzgjedhur datat 23-26 Nëntor për organizimin e Ekspozitës mbi Sigurinë, Policinë dhe Luftën kundër Terrorit, si një moment i përshtatshëm edhe për Institucionet e Sigurisë dhe ato politikbërëse për të promovuar rezultate të mbërritura dhe projekte të zbatuara, por edhe objektiva e prioritete të ardhme që presin të realizohen në këtë 4 vjeçar
DOWNLOAD