ALMEX – Albanian Military Exhibition lindi si pasaporta e "Shqipërisë në NATO", teksa vendi vetiu përfshihej në sinergjitë e bashkëpunimit dhe integrimit Euroatlantik si një zë i ri kumbues në qerthujt ndërkombëtarë të Sigurisë dhe Mbrojtjes. Sot, ALMEX mëton të mbetet një dokumentim virtual i një procesi të gjatë përmirësimi të strukturave të mbrojtjes dhe sigurisë në vend, rimëkëmbjeje shoqërore dhe politike që reflektojnë këmbëngulje të qartë për të parë përtej deri në integrimin në BE.
Teksa Anëtarësimi në NATO konsolidohet mision pas misioni, edhe kërkesat e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme së Shqipërisë harkohen e formësohen nën dritën e kritereve për reformimin dhe standardizim, në një kohë kur vetë spektri i veprimeve, detyrave të ngarkuara dhe zotimeve të marra konsiderohen të pandara nga një mendësi dhe vizion global.
Edicioni i 2015ës, do të zbulohet ndër të tjera si një mundësi unike për të parë më afër realitetin dhe zhvillimin progresiv të një vendi anëtar të NATO-s dhe kaq pranë të Evropës komunitare, vend i cili emeton vullnet pozitiv për t'u përsosur me rritjen e vet, duke u kthyer në shembull për fqinjët e ngushtë me të cilët, bazuar në vlera dhe interesa të përbashkëta integruese kontribuon në Evropianizimin e Ballkanit Perëndimor.